6. Gipsberg zuid

De toegang tot de site via de Callemansputtestraat is volop in gebruik. Het gipsstort aan de zuidkant zal verder worden uitgebaat. Het gips zal in droge vorm worden aangevoerd. Het transport verloopt via het water (Kanaal Gent-Terneuzen) of met vrachtwagens langs een afgesproken route langs het Kluizendok. Vanaf 2013 kan het wegtransport verlopen via de nieuwe afrit op de R4 ter hoogte van de industriezone Rieme-Noord. Al het aangevoerde gips zal dagelijks worden afgedekt om stofhinder te voorkomen. De hoogte van het zuidelijk deel van de gipsberg wordt beperkt tot maximaal 42 meter hoogte.

Reacties zijn gesloten.