3. Sanering

De sanering van de voormalige en ernstig verontreinigde Kuhlmannterreinen is in volle gang. Er zijn twee vervuilde zones uitgegraven. Hierbij is ongeveer 20.000 ton grond ontgraven. De situatie op de rest van de site inclusief het grondwater is in kaart gebracht. De studie naar de verdere aanpak loopt tot ongeveer eind van dit jaar. De sanering van het volledige terrein zal in 2012 verder worden gezet.

Reacties zijn gesloten.