Home

DEC, Dredging International, Jan De Nul en Envisan zijn sinds juni 2010 eigenaar van de gipsberg en de oude Kuhlmann terreinen in Zelzate en Evergem. Het ontwikkelen van een nieuwe toekomst voor deze terreinen is in volle gang. Dit alles gebeurt onder de naam Terranova, die ‘nieuwe aarde’ betekent. Het project werd een eerste keer voorgesteld in september 2010. In mei en oktober van dit jaar zijn informatiebijeenkomsten gehouden over de voortgang.